Wednesday, June 27, 2012ನನಗೊಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನಾ ಬರೆಯುವ ಕವಿತೆಗಳ ತುಂಬಾ 
ಹಾಳು ಉಪಮೆಗಳ ಕಾಟ! 
ಇವು ಆಡುತಿವೆ ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ 
ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳುವ ಆಟ!!

ಕೂತು ಹೇಳುತಿವೆ, ನಾವಿಲ್ಲದೆ 
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ, ಭಾವವಿಲ್ಲ 
ಅರ್ಥವಂತು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ...!!

ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ,
ಕೇಳಬೇಕಿದೆ ಇವುಗಳ ಮಾತು, 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ 
ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ!!

ನನ್ನಂತ ಬಡಪಾಯಿ, ಆಮಾಯಕನ 
ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಲ್ಲ!
ನಾನಂತೂ..! ಇದ ಸಹಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ!!

ಈಗ ನನಗೊಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ..
ಬರೆಯಬಹುದಾ ಕವಿತೆಗಳಾ
ಈ ಉಪಮೆಗಳಿಲ್ಲದೆ...?

Tuesday, June 12, 2012

ಬದುಕು 
ಈ ಖಾಲಿ ಬದುಕಿನ
ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ
ಓಣ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು..!

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ,
ತಲೆ ಕೆರೆದರು ಅರ್ಥವಾಗದ,
ಗೊಡ್ಡು ಪುರಾಣಗಳು..!

ಈ ಬಾಳು ನಶ್ವರ,
ಆಸೆಯೇ ದುಖ್ಹಕ್ಕೆ ಮೂಲ,
ಎಂದು ಹೆದರಿಸುವ ಇತಿಹಾಸಗಳು..!

ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು,
ಸತ್ಯವೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಎಂದು
ನೆನಪಿಸುವ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳು..!

ಇವೆಲ್ಲದುದುರ ನಡುವೆ
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಓಣ ಹುಣಸೆ ಮರಕ್ಕೆ,
ಬಂದು ಜೋತಾಡುವ ಸತ್ತ ಕನಸುಗಳು..!

Thursday, May 31, 2012

ಸುಡುಗಾಡು  


ಈ ಹಾಳು ಸುಡುಗಾಡಿನ 
ತುಂಬಾ ಕಾಡುಕಗ್ಗತ್ತಲು, 
ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ,
ಚಂದ್ರನಿಗೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ!

ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದೆ ದೂರದಲಿ 
ಹೆಣ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ,
ಕಿವಿಗೆ ಸುಡುವ ಮೂಳೆಗಳ
ಚಟಪಟ ಸದ್ದು , ಮೂಗಿಗೆ 
ಅಡರುವ ಕಮಟು ವಾಸನೆ!

ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎದ್ದು 
ಓಡಾಡುವ ಜೀವಂತ ಶವಗಳು,
ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕನಸೇ ಇಲ್ಲದೆ
ಕತ್ತಲ ಹಿಡಿಯ ಹೊರಟ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿ ರೂಪಗಳು !

ಕುಳಿತ್ತಲಿಯೇ ಬಂದು ಹೆದರಿಸುವ 
ಚೀತ್ಕರಿಸಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ, ಗಹಗಹಿಸಿ
ನಗುವ, ಸತ್ತ ಸಂಭಂದಗಳು!
ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು,
ಬೆನ್ನೆರುವ ನೆನಪಿನ ಬೇತಾಳಗಳು!!

ಓಡಿ ಹೋಗಲಾ ನಾನು, ಕತ್ತಲ 
ಕೋಟೆಯಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡರುವ 
ಮೂಳೆಗಳ ರಾಶಿ ತುಳಿದು, ನನ್ನ 
ಹಳೆಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಣ್ಣು 
ಮುಚ್ಚಿ, ಮರಣ ಶಾಸನವ ಬರೆದು 
ಓಡಿ ಹೋಗಲಾ...?

Thursday, July 21, 2011

ಎಲೆ

ಉದುರಿ ಬಿದ್ದ ಆ ಎಲೆಗೆ
ಮೇಲೇರುವ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ,
ಬಿದ್ದ ಎಲೆಯ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳುವ
ಗೋಜು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ !

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಬಾಡಿ

ಬಿದ್ದ ಎಲೆ ಆದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಯಾರೋ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿರಬೇಕು !!

ತಾನು ಮಾಡಿರುವ

ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು..?
ಎಂದು ಕಾರಣ ಹುಡುಕುವ
ಆಟ ತಿಳಿಯದ ಎಲೆ ಅದು !

ಆದರೆ ಕೀಳುವ ಮನಸಿಗೆ

ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ತನ್ನ ಖುಷಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರ
ಮನನೋಯಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ !!

Friday, March 18, 2011

ಅಗೋ ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ


ಅಗೋ ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ
ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಬೆನ್ನ ಹೇರಿ
ಕಂಡದೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿ
ಮುನುಕುಲಕೆ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿ
ಅಗೋ ನೋಡಿ........!

ಅಗೋ ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ
ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಗೊಳಿಸಿ
ಬಂಧಗಳ ತುಳಿದುಹಾಕಿ
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು
ಅಗೋ ನೋಡಿ......!

ಅಗೋ ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ
ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಕೂಗು ಹಾಕಿ
ಕಣ್ಣಿರಿನ ಹೊಳೆಯ ಹರಿಸಿ
ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸದೆಬಡಿದು
ಅಗೋ ನೋಡಿ.........!

ಅಗೋ ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ
ಎದೆಯ ಕದವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ
ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿ ,ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ
ಮತ್ತೆ
ಬರುವೆ ನಾನು ಎಂದು
ಕೇಕೆಹಾಕಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ...!

Tuesday, March 8, 2011

ಕಳೆದ ಕನಸುಗಳು

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಬಂದು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ನಿಂತವು, ಮನಸ್ಸು ಗೂಗಲ್ ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ಅಲ್ವಾ.? ನೆನಪುಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದವೆನಿಸುವ ಅನುಭವಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಳಿತು ನನಗೆ ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಲೋಕವೇ ಚಿರಂತನ, ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಭಂದಗಳ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳನು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಗಳು.

ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ engineer ಆಗ್ತೀನಿ, doctor ಆಗ್ತೀನಿ, police, teacher, lawyer ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು! ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನಸಾ..? ಯಾಕೋ doubt. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣವೋ ಏನೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು lightagi ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ we are under some influence ಅಲ್ವಾ...? influence ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ರೀತಿ ಕನಸು ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು so called BE ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ. I am engineer ಎನ್ನುವ ಉದ್ಗಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಕನಸುಗಳ ಸಾಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಗುರುತು ಸಿಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು , ಬದಲಾಗಿದ್ದು ನಾವ..? ಆ ಕಳೆದ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತಿದ್ದ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಿತು..

Thursday, January 20, 2011

ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರದೆ...?ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಹಾಗೆ! ಸುರಿವ ಮಳೆಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿದಂತೆ, ಸಂಜೆಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಏಕಾಂತದ ವಿಹಾರದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಚಿನ್ನಾಟವಿರುವ ಓಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮುಂಜಾವಿನಂತೆ....!
ಅಲ್ಲಿರುವ ಗೆಳೆತನ, ಓದು, ಆಟ, ಹಠ, ಮುಗ್ದತೆ, ಕುತೂಹಲ, ಭಯ ಎಲ್ಲವು ಮೈದುಂಬಿದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಬೆಳೆಯಂತೆ...!


ಈಗಿನ
ಸುಂದರ ಮುಖವಾಡದ, ಕೃತಕ ನಗುವಿನ ಕನಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಹುಂಬತನವ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಲ್ಯದಮುಗ್ದತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರಬಾರದೆ...?